February 2022

February 16, 2023

2020 Mahathir Science Award Laureate Public Lecture and Joint Intellectual Discourse

The MSAF Public Lecture and Joint Intellectual Discourse was held on 2 February 2023.
February 16, 2023

Welcome, YB Datuk Arthur Joseph Kurup!

Deputy Minister of MOSTI YB Datuk Arthur Joseph Kurup and his delegation has made an official visit to the Academy of Sciences Malaysia office on Jalan Sultan Haji Ahmad Shah on 5 January 2023.
February 16, 2023

ASM PODCAST: Komuniti, Kerjasama, Kemajuan dan Kemakmuran

Menteri MOSTI, YB Tuan Chang Lih Kang menggariskan tujuh fokus utama MOSTI bagi tahun 2023 yang mengambil pendekatan berteraskan 4K iaitu Komuniti, Kerjasama, Kemajuan dan Kemakmuran.
February 16, 2023

LET’S READ – Position Paper on Blue Economy: Unlocking the Value of the Oceans

This position paper aims to deliver a constructive network to develop a sustainable, lucrative, inclusive, and future-proofed economy for Malaysia's marine and maritime sectors.
February 16, 2023

Perhimpunan Tahunan ASM 2023

Acara tahunan ini diadakan secara fizikal buat kali pertama sejak COVID-19.
February 16, 2023

Kunjungan Hormat Daripada YB Dato’ Wira Ku Abd Rahman Ku Ismail

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah tersebut hadir untuk membincangkan usaha memperkukuh STEM dalam pendidikan di Kedah.
Skip to content