Integrated urban water management in peninsular malaysia

April 6, 2023

Hari Air Sedunia 2023

Usaha berterusan adalah penting demi memastikan kelestarian sumber air di Malaysia. Kita semualah yang boleh membuat perubahan dengan mengubah cara menggunakan, mengambil dan mengurus air dalam kehidupan seharian.
Skip to content