Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

April 15, 2022

ASM Fellows Recognised at National Academic Award Ceremony

Several ASM Fellows have been given prestigious recognitions at the 14th Anugerah Akademik Negara.
August 25, 2023

Felo ASM Dilantik Sebagai Ahli Majlis Pendidikan Tinggi Negara

Tahniah diucapkan atas pelantikan Profesor Datuk Dr Asma Ismail FASc sebagai ahli Majlis Pendidikan Tinggi Negara Malaysia. Kejayaan yang gemilang ini ialah bukti nyata tentang dedikasi, kepakaran, dan sumbangan beliau kepada bidang pendidikan tinggi. Komitmen beliau dalam memajukan landskap akademik di Malaysia adalah sangat terpuji dan memberi nafas baharu kepada komuniti akademik.
Skip to content