December 7, 2023

Penghargaan Tertinggi Bagi Profesor Dato’ Ts Dr Mohamed Ibrahim Abdul Talib FASc: Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perak Menjelma Sebagai Pemimpin Dalam Bidang Sains dan Teknologi

Pengurniaan darjah kebesaran ini tidak hanya sekadar mengiktiraf kecemerlangan akademik Profesor Dato' Ts Dr Mohamed Ibrahim Abdul Talib, tetapi juga merupakan penghargaan kepada sumbangan beliau dalam pembangunan ilmu pengetahuan di Malaysia.
Skip to content